Serviciile oferite

Serviciile oferite de COSEPA se adresează unei game largi de beneficiari: obiective industriale, comerciale, culturale, manifestări sportive si concerte, locaţii de agrement (cazinouri, cluburi, restaurante , discoteci , cafenele), complexuri rezidenţiale, case individuale, etc.

Servicii de paza

In funcţie de importanţa valorilor păzite și la solicitarea beneficiarilor asiguram și paza cu agenţi înarmaţi, acestia mentinand  legătura permanent cu beneficiarii in vederea rezolvării operative și competente a tuturor problemelor apărute in executarea serviciilor.

Proiectarea, instalarea si mentenanta sistemelor de securitate

O larga varietate de sisteme integrate, proiectate intern sau produse de cunoscuţi furnizori de echipamente de securitate la nivel mondial ne permit sa venim in întâmpinarea cerinţelor din ce in ce mai sofisticate ale clienţilor cu ultimele producţii in domeniul supravegherii video, înregistrării, prelucrării și stocării digitale a informaţiilor, controlul accesului, alarme complexe și sisteme interconectate de securitate.

Sisteme Anti-Efractie Sisteme CCTV Sisteme anti incendiu Sisteme de control acces Sistem Video Interfon

Securitate evenimente

Acest departament furnizează servicii de paza la cel mai înalt nivel de pregătire cu agenţi de intervenţie special instruiţi si pregătiţi pentru concerte si evenimente (spectacole Disney, Moonspell, Damian Draghici, Anathema, etc.)
COSEPA SECURITY INT oferă, de asemenea, prin intermediul acestui departament,servicii de audit pentru situaţiile care reclama protecţia sau asigurarea ordinii:

Servicii de dispecerizare,monitorizare si interventie rapida

Serviciul de monitorizare este executat de dispeceratul COSEPA SECURITY INT prin dispeceri special instruiţi si pregătiţi pentru un astfel de serviciu complex, comunicaţia fiind efectuata prin reţea telefonica fixa, GSM si GPRS (DTMF si SERIAL).

Serviciul de monitorizare – supravegherea sistemelor video, antiefracție și control-acces amplasate în obiectivele COSEPA SECURITY INT. Dispecerii noștrii supraveghează permanent și în timp real sistemele instalate în obiectivele monitorizate și sunt în contact permanent cu echipele de intervenție rapidă.

Interventie rapidă – la activarea sistemelor monitorizate, dispecerii informează echipele de intervenție rapidă despre situația de necesitate aparută, comunicând totodată locul și natura semnalului primit. Beneficiind de aceste informații, echipele speciale se deplasează la obiectivul indicat pentru a preîntâmpina sau diminua efectele cauzei generatoare. Autoturismele de intervenție sunt dotate cu sisteme de navigație moderne ceea ce scurtează timpii de interventie, iar în zonele aglomerate sunt amplasate ATV-uri și motociclete pentru deplasarea rapidă.

Serviciul de intervenţie rapida se executa cu echipaje formate din cate doi agenţi de intervenţie, pregătiţi si antrenaţi, dotaţi cu echipament performant, prevazut de lege: veste de protecţie antiglonţ, anticuţit, spray cu gaz lacrimogen, tomfe, statii de emisie recepţie, telefoane mobile, casca antivandal, etc.

Dispeceratul propriu permite orice tip de monitorizare: efracţie-alarmare, incendiu, control acces, supraveghere video, urgente medicale. In funcţie de situaţie, pe lângă alarmarea echipajelor COSEPA SECURITY INT sunt contactate si unităţile de intervenţie ale politiei, pompierilor si ale salvării.

 

Transport valori

Compania noastră transporta valori conform PLANULUI DE PAZA AL TRANSPORTURILOR LOCALE DE VALORI , aparţinând beneficiarului, aprobat de către seful serviciului de ordine publica pe raza de competenta se desfăşoară transportul de valori.

Transportul se efectuează cu maşini dotate corespunzător serviciului prestat (NISSAN ,HONDA si MERCEDES) si luptători bine antrenaţi si echipaţi corespunzător.Pe tot parcursul transportului , echipajul va tine legătura permanent cu dispeceratul, astfel încât, in cazul incidentelor, sa poată interveni forte suplimentare.

Servicii de gardare VIP , securitate evenimente si consultanta in domeniu

Un punct deosebit de important este asigurarea securităţii VIP-urilor:

Departamentul Escorta VIP furnizează gărzi de corp instruite si pregătite sa acţioneze – cu discreţie sau in forţa, după caz, in diverse situaţii care ţin de natura profesiei sau având caracter personal, precum si in orice situaţie de zi cu zi in care este solicitata protecţia personala.

Echipamentul si dotarea agenţiilor de gardare se adaptează la cerinţele obiectivului protejat.

Agenţii de paza sunt instruiţi si şcolarizaţi sa execute misiuni in condiţii deosebite – cu respectarea legii 333/2003, al consemnului general si particular specific postului.
Activitatea lor este supervizata si controlata permanent in vederea îndeplinirii cu succes a rolului încredinţat. Dotările personalului de paza sunt conforme cu cerinţele legii 333/2003 , de ultima generaţie .