Servicii de paza


Serviciul de paza se adresează unei game largi de beneficiari: obiective industriale, comerciale, culturale, manifestări sportive si concerte, locaţii de agrement (cazinouri, cluburi, restaurante, discoteci, cafenele), complexuri rezidenţiale, case individuale,etc.

Serviciile de paza prestate de COSEPA SECURITY INT sunt executate de personal specializat, autorizat si avizat de către M.A.I., ce este coordonat de o echipa cu o înaltă calitate profesionala si morala.

Agenţii de securitate sunt instruiţi si şcolarizaţi sa execute misiuni in condiţii deosebite – cu respectarea legii 333/2003, al consemnului general si particular specific postului.
Activitatea lor este supervizata si controlata permanent in vederea îndeplinirii cu succes a rolului încredinţat. Dotările personalului de paza sunt conforme cu cerinţele legii 333/2003 , de ultima generaţie .

In funcţie de importanta valorilor păzite si la solicitarea beneficiarilor, asiguram si paza cu agenţi înarmaţi. Factorii de conducere ai COSEPA SECURITY INT ţin legătura permanent cu factorii de conducere ai Beneficiarilor, in vederea rezolvării operative si competente a tuturor probleme apărute in executarea serviciilor.

 

Toate documentele ( Planul de paza, Procese Verbale, Registre conform Legii 333/2003 ) sunt întocmite si puse la dispoziţie de către COSEPA SECURITY INT. Pe parcursul desfăşurării contractului vom reprezenta beneficiarul pe linia de paza si protecţie in relaţia cu Politia sau Jandarmeria Romana.
Stabilirea modalităţilor de organizare si executare a serviciului de paza si protecţie a obiectivului si bunurilor se face in funcţie de următoarele criterii:
– Examinarea întregii game a riscurilor la care este expus obiectivul;
– Mărimea acestuia si particularităţile locale;
– Nivelul valoric si însemnătatea valorilor din obiectiv;
– Rulajul zilnic al valorilor;
– Stabilirea atacurilor maxime credibile;
Toate acestea se fac in urma unei expertize realizate de un evaluator de risc avizat conform legii.

Dispozitivul de paza poate fi format din posturi fixe si mobile, permanente sau temporare.

Despre Cosepa
Cosepa Security INT

- este o companie de Securitate si Paza ce s-a impus pe piaţa din România datorita profesionalismului angajaţilor sai, a ideilor noi privind securitatea,prin înlocuirea cat mai mult a factorului uman cu tehnica de securitate, implementând sisteme de securitate performante si de o calitate ireproşabilă. Cosepa este licenţiata in paza cu Licenţă nr. 1906 si pe tehnic cu Licenţă nr. 2460 conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţiei persoanelor.